สวนอิโตะ

เมืองฮานามากิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

สวนผลไม้ยังมีระบบเจ้าของต้นแอปเปิลด้วย

ที่อยู่
12-49 โกไดโดะ, อิชิโดริยะโจ, เมืองฮานามากิ
เวลาทำการ
กันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน (ต้องยืนยัน)
ราคา
ปอกเปลือก 500 เยน
Takeaway คือราคาตลาด
ติดต่อสอบถาม
0198-47-2150
อื่น ๆ
เวลาทำการ เวลาทำการ ค่าธรรมเนียมการเข้าชม ฯลฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดติดต่อเราก่อนออกเดินทาง

ดูเพิ่มเติม