เทศกาลเปลวไฟคามาอิชิ ไดคันนอน

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี

*ในปี 2020 จะจัดขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จะไม่มีเทศกาลประจำปี ขบวนแห่เด็ก หรือศิลปะการแสดงในท้องถิ่น (จัดขึ้นอย่างไม่มีกำหนดหลังปี 2020) คามาอิชิ ไดคันนอน ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดของคามาซากิ อยู่เหนือท่าเรือคามาอิชิ มีความสูง 48.5 เมตร นี่คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ถือปลาไว้ที่หน้าอก เทศกาลเปลวไฟเป็นเทศกาลประจำปีของคามาอิชิ ไดคันนอน ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนแห่เด็ก ขบวนศิลปะการแสดงในท้องถิ่น และเทศกาลไฟขนาดใหญ่

สถานที่จัดงาน
3-9-1 โอฮิระโจ เมืองคามาอิชิ
เวลาจัดงาน
วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
คามาอิชิ ไดคันนอน เบอร์โทรศัพท์ 0193-24-2125 เบอร์แฟกซ์ 0193-22-0724

ดูเพิ่มเติม