เทศกาลอุตสาหกรรมอิจิโนะเซกิ เทศกาลการค้าและอุตสาหกรรม

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี

งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักอุตสาหกรรมของ Ichinoseki มากขึ้น จะจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น รวมถึงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและงานฝีมือทำมือ และการสาธิตการผลิต

สถานที่จัดงาน
〒029-0131 4-29 Omachi, อำเภอ Ichinoseki (Nanana Plaza)/Omachi Street (สวรรค์คนเดิน)
เวลาจัดงาน
ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการบริหารเทศกาลอุตสาหกรรมอิจิโนะเซกิ (แผนกการค้าและอุตสาหกรรมเมืองอิจิโนะเซกิ) หมายเลขโทรศัพท์ 0191-21-2111

ดูเพิ่มเติม