ส่งตุ๊กตาชิรากิโนะ (เทศกาลขับไล่วิญญาณชั่วร้าย)

เมืองคิตากามิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

วันที่ 19 มกราคม ของทุกปี

ตุ๊กตาวาระจะถูกนำเป็นขบวนขณะตีกลอง และตุ๊กตาจะผูกไว้กับกิ่งไม้เพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย

สถานที่จัดงาน
ชิรากิโนะ, นิชิวากะ-มาชิ, วากะกุน (ศูนย์ชุมชนเขตชิรากิโนะ)
เวลาจัดงาน
วันที่ 19 มกราคม ของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
แผนกการศึกษาตลอดชีวิตเมืองนิชิวากะ 0197-82-3240

ดูเพิ่มเติม