เทศกาลโคมไฟทานาบาตะโมริมาจิ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

วันที่ 6 และ 7 สิงหาคม ของทุกปี

``การแข่งขันอันดงทานาบาตะดาชิ'' และ ``โดชูโอโดริของชาวทานาบาตะ'' ที่มีชีวิตชีวาจัดขึ้นในเมืองที่ตกแต่งด้วยการตกแต่งทานาบาตะแบบดั้งเดิม

สถานที่จัดงาน
ถนนช้อปปิ้ง Sakari Chuo-dori, Morimachi, เมืองโอฟุนาโตะ
เวลาจัดงาน
วันที่ 6 และ 7 สิงหาคม ของทุกปี
<山車の運行>
วันที่ 6 15:00~
วันที่ 7 10:00~

ดูเพิ่มเติม