ลูเมียร์คลื่นสีม่วง

ตำบลชิวะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงปลายเดือนมกราคม 2025

ในเมืองชิวะ การประดับไฟสีสันสดใสหน้าสถานีชิวะ ชูโอ ได้กลายเป็นประเพณีในฤดูหนาว

สถานที่จัดงาน
สถานีชิวะ ชูโอ
เวลาจัดงาน
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 - ปลายเดือนมกราคม 2568 16:00 - 22:30 น.
ติดต่อสอบถาม
สมาคมแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเมืองชิวะ
เบอร์โทรศัพท์ 019-676-4477

ดูเพิ่มเติม