มันปุกุ โซบะ เฟสต้า

ตำบลอิวาเตะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ต้นเดือนมีนาคม 2024

*จะจัดขึ้นในปี 2024 นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษและผลิตภัณฑ์ทางทะเลจากพื้นที่ละติจูด 40 องศาเหนือแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี ประสบการณ์ทำโซบะ และกระดาษหิน- การแข่งขันกรรไกร

สถานที่จัดงาน
ศูนย์แลกเปลี่ยนพื้นที่กว้างอิวาเตะ “พลาซ่า ไอ” 6-1-4 เอการิไน, อิวาเตะ-มาชิ, อิวาเตะ-กุน
เวลาจัดงาน
ต้นเดือนมีนาคม 2024
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายผังเมืองอิวาเตะ ฝ่ายการค้าและอุตสาหกรรม ฝ่ายการค้าและการท่องเที่ยว
หมายเลขโทรศัพท์
0195-62-2111

ดูเพิ่มเติม