แสงฤดูหนาวคารุไม

ตำบลคารุไม

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

11/2023 ถึงปลายปี 2024/1/

การประดับไฟจะจัดขึ้นรอบๆ ต้นแปะก๊วยและศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ และศูนย์ป้องกันภัยพิบัติจะสว่างขึ้น

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติเมืองคารุไม 15-240-25 คามิทาเตะ เมืองคารุไม เขตคูโนเฮะ
เวลาจัดงาน
11/2023 ถึงปลายปี 2024/1/
เปิดไฟตั้งแต่เวลา 17.00 น
ติดต่อสอบถาม
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองคารูไม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-46-4746
หมายเลขแฟกซ์ 0195-46-2335
อื่น ๆ
หากคุณเดินทางโดยรถยนต์กรุณาใช้ที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการคารุไม

ดูเพิ่มเติม