ชิวา บิสสิเนส โฮเทล

ตำบลชิวะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
2-1-7 ซากุระมาจิ ชิวะโช ชิวะกุน อิวาเตะ 028-3307
จำนวนห้องพัก
35
จำนวนคนที่รับได้
39
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 019-676-5850
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม