อาโอกิ เรียวกัง

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
23-65 นากามาจิ เขตมิซุซาวะ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
20
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-23-7115
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม