คุนเค เรียวกัง

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
135 Senmaya-cho เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
18
จำนวนคนที่รับได้
56
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0191-52-2212
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม