โทกิวะเอ็น [หมู่บ้านฮาจิมันไตออนเซ็น]

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

เรายังรองรับกลุ่ม

ที่อยู่
590-411 มัตสึโอะ โยริกิ หมายเลข 1 เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
น้ำไหลจากต้นน้ำโดยตรง
จำนวนห้องพัก
15
จำนวนคนที่รับได้
82
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-78-3535
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม