เพนชั่น อลิซ

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
165-9 อัปปิโคเกน เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7557
จำนวนห้องพัก
9
จำนวนคนที่รับได้
24
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-73-5064
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม