มุตตี้

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
605-51 อัปปิโคเกน เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7306
จำนวนห้องพัก
12
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-73-5323
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม