มิฟุเนะ เรียวกัง

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
1-1 นากามาชิ เมืองคูจิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
9
จำนวนคนที่รับได้
28
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0194-53-4063
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม