โรงแรมสายไวพลาซ่า

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
3-3 โฮคุตะ เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
14
จำนวนคนที่รับได้
30
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0193-62-4427
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม