คิกาวะ เรียวกัง

ตำบลซุมิตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
32 จูมอนจิ, ชิโมอาริจู, สุมิตะ-โช, เคะเซ็น-กุน, อิวาเตะ 029-2502
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
25
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-48-2532
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม