ซีฟู้ดอินน์ โกอิชิโซะ วิลล่า อุมิ ซันโป

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
46-1 โซมาซาวะ, ซูเอซากิ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, อิวาเตะ 022-0001
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-29-3170
หมายเลขแฟกซ์ 0192-29-2951
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม