ทาดะ เรียวกัง

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
3-5-15 โอมาจิ เมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวาเตะ 026-0024
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0193-22-3576
หมายเลขแฟกซ์ 0193-22-3605
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม