ศาลเจ้านันบุ

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ศาลเจ้าใกล้ทางเข้าสวนนาเบะคุระ
ทางเข้าศาลเจ้าเรียงรายไปด้วยต้นซากุระ และเทศกาลดอกซากุระที่สร้างขบวนแห่ของตระกูลนัมบุที่เข้าสู่โทโนโงะจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมพร้อมกับเทศกาลปกติ

ที่ตั้ง
3-6 ฮิกาชิดาเตะโช, โทโนะ 028-0515
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ: ศาลเจ้านันบุ

หมายเลขโทรศัพท์: 0198-62-3303

ดูเพิ่มเติม