พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอิจิโนเฮะ

ตำบลอิจิโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

มีการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ทำจากไม้และไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ และซากิโอริที่ทำโดยช่างฝีมือในเมืองอิจิโนเฮะ คุณสามารถซื้อได้ นอกจากนี้ในเวิร์คช็อปยังจะได้รับคำแนะนำและประสบการณ์จริงในการทำผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ที่ตั้ง
11-1 โคชิดะบาชิ, อิจิโนะเฮะ-โช, นิโนเฮะกุน, จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอิจิโนเฮะ

เบอร์โทรศัพท์ 0195-33-3993
อื่น ๆ
จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้าเพื่อใช้เวิร์คช็อปทดลอง

ดูเพิ่มเติม