โอริซึเมะ โกทากิ

หมู่บ้านคุโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

มีน้ำตก 5 แห่งไหลครึ่งทางขึ้นไปทางฝั่งหมู่บ้าน Kunohe ของภูเขา Oritsume ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัด น้ำตกแต่ละแห่งมีชื่อของตัวเองและตั้งอยู่ริมถนนป่าที่นำไปสู่ยอดเขา

ที่ตั้ง
028-6506 โออาซา เอซาชิยะ หมู่บ้านคุโนเฮะ เขตคุโนเฮะ จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
สมาคมการท่องเที่ยวหมู่บ้านคูโนเฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-42-2111
หมายเลขแฟกซ์ 0195-41-1005

ดูเพิ่มเติม