ป่าพลเมืองนิโนเฮะ

เมืองนิโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

เทศกาล Citizen's Forest Festival จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และบริเวณนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันตกปลาเทราต์และกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเก็บดอกไม้ป่าและเห็ดได้ที่นี่ และเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการอาบป่าและพักผ่อนสำหรับคนในท้องถิ่น Kenhoku Youth House ตั้งอยู่ใกล้ๆ และบางคนก็ใช้บริการเช่นกัน ศูนย์ป่าไม้ โทรศัพท์ 0195-27-3283

ที่ตั้ง
เมืองนิโนะเฮะ คินไดจิ โอชิมิสึ
ติดต่อสอบถาม
กองเกษตรและป่าไม้เมืองนิโนะเฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-23-3111
หมายเลขแฟกซ์ 0195-23-1634

ดูเพิ่มเติม