อ่าวคามาอิชิ

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

อ่าวคามาอิชิตั้งอยู่ในใจกลางอุทยานแห่งชาติซันริกุฟุกโกะ ล้อมรอบด้วยแหลมมาดะทางทิศเหนือและคาบสมุทรโอซากิทางทิศใต้ นอกจากแนวชายฝั่งเรียที่สวยงามแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับความแตกต่างที่สวยงามระหว่างใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและทะเลในฤดูใบไม้ร่วงได้อีกด้วย

ที่ตั้ง
เมืองคามาอิชิ มินาโตะโจ
ติดต่อสอบถาม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมืองคามาอิชิ กองการค้าและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์ 0193-22-2111
หมายเลขแฟกซ์ 0193-22-9505

ดูเพิ่มเติม

ป่าสหัสวรรษ

ป่าสหัสวรรษ

ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตโทยามะในอุโนะสุไมโจ เมืองคามาอิชิเป็นสถานที่ที่เราหวังว่าเมืองคามาอิชิจะยังคงเป็นเมืองสีเขียวตลอดไป ปลูกฝังป่าที่มีต้นไม้ขนาดยักษ์ อนุรักษ์และสืบทอดเป็นทรัพย์สินถาวรของพลเมือง และ ส่งเสริมความสำคัญของความเขียวขจี เพื่อส่งเสริมให้แพร่หลาย ป่าแห่งนี้จึงถูกกำหนดให้เป็น "ป่าสหัสวรรษเมืองคามาอิชิ" ป่าแห่งนี้มีทางเดินเล่นและสวนสาธารณะ และมีต้นไม้ขนาดยักษ์ เช่น เกาลัดม้าและคัตสึระที่มีเส้นรอบวงลำต้นเกิน 4 เมตร กระจายอยู่ตามลำธาร และจากด้านบนมีแหล่งผลิตพลังงานลมที่เชื่อมต่อกับเกาะซันกังและที่ราบสูงวายามะในมหาสมุทร คุณสามารถเห็นกังหันลมและภูเขาฮายาชิเนะระหว่างต้นไม้ และสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการส่งเสริมสุขภาพ การเข้าสังคม และการเรียนรู้สำหรับเด็ก เช่น การอาบป่า เดินเล่น และชมธรรมชาติ

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล