โกอิชิ ออนเซ็น ไคราคุโซะ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

โกอิชิออนเซ็นไคราคุโซะเป็นเกสท์เฮาส์บ่อน้ำพุร้อนที่หายากบนชายฝั่ง

ที่ตั้ง
39 โอฮามะ, ซูเอซากิ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, อิวาเตะ 022-0001
เวลาทำการ
เวลาเปิดบริการบ่อน้ำพุร้อนแบบไปเช้าเย็นกลับ: 11:00 น.-21:00 น
ราคา
ค่าอาบน้ำพุร้อนแบบไปเช้าเย็นกลับ: 500 เยน
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์: 0192-29-3165
หมายเลขแฟกซ์: 0192-29-4011

ดูเพิ่มเติม