ฟุกุไร

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

มันถูกตั้งชื่อว่า ``ฟุกุไร'' สาเกที่นำความสุขมาให้ทุกคน ทั้งผู้ที่ดื่ม ผู้ขาย และผู้ผลิต ``Fukurai'' ถูกต้มด้วยน้ำบาดาลคุณภาพสูงจากพื้นที่ที่สะอาดและเทคนิคดั้งเดิมของหัวหน้าผู้ผลิตเบียร์ Nanbu นอกจากนี้ยังนิยมเป็นของขวัญเป็นเครื่องรางนำโชคอีกด้วย
[ผลิตภัณฑ์หลัก] ฟุกุกิตะ

ที่ตั้ง
5-31 อุเบะโชะ คุจิ 028-8111
ติดต่อสอบถาม
บริษัท ฟูกุไร จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์: 0194-56-2221
หมายเลขแฟกซ์: 0194-56-2222

ดูเพิ่มเติม