2 April 2024

สถานะการดำเนินการโครงการลดราคาที่พักในจังหวัดอิวาเตะ

สถานะการดำเนินการโครงการลดราคาที่พักในจังหวัดอิวาเตะ (ณ วันที่ 22 มีนาคม)

◆ เรามีส่วนลดค่าที่พักในเขตเทศบาลต่อไปนี้

กำลังดำเนินการในเมือง Otsuchi *เฉพาะการจองออนไลน์เท่านั้น (*ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2019)

・เมืองริคุเซนทากาตะ R6.3.1~ การดำเนินการ (*จนถึง R6.4/26)

*โปรดติดต่อเราก่อนใช้งานเนื่องจากเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลง