งานแสดงสินค้าเฉพาะเทศกาลฮานามากิ

เมืองฮานามากิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

งานดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับเทศกาลฮานามากิ โดยจะมีการแนะนำอุตสาหกรรมของเมืองฮานามากิ การขาย และการสาธิตผลิตภัณฑ์พิเศษ และจะจัดขึ้นที่โรงยิมเทศบาล

สถานที่จัดงาน
1-43 โจไน เมืองฮานามากิ 025-0066
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการบริหารงานผลิตภัณฑ์พิเศษเทศกาลฮานามากิ (ภายในหอการค้าและอุตสาหกรรมฮานามากิ) หมายเลขโทรศัพท์ 0198-23-3381 หมายเลขแฟกซ์ 0198-23-2324

ดูเพิ่มเติม