ล่ามมัคคุเทศก์

ล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติคือใคร

กฎหมายล่ามมัคคุเทศก์ระบุว่า ล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ คือ “ผู้ประกอบอาชีพเป็นล่ามแนะนำ (ติดตามชาวต่างประเทศ และแนะนำการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาต่างประเทศ) และรับค่าตอบแทน” ล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับชาติ มีทักษะภาษาต่างประเทศขั้นสูง และมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมทั่วประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนจากจังหวัดให้เป็น “ล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ”

การทดสอบล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ

ดำเนินการทดสอบโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) (หน่วยงานตัวแทนจัดการทดสอบภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว) โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ JNTO

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ

สำหรับแบบฟอร์มการยื่นขอขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติในจังหวัดอิวาเตะ และอื่น ๆ โปรดดูได้ที่ จังหวัดอิวาเตะ - ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ (เว็บไซต์จังหวัดอิวาเตะ)

การขอดูทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติ

สามารถขอดูทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ระดับชาติที่อยู่ในทะเบียนของจังหวัดอิวาเตะได้ สถานที่ขอดู คือ กองท่องเที่ยวและการส่งเสริม (สำนักงานจังหวัดอิวาเตะ ชั้น 2) โปรดแสดงเอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารอื่น ๆ

ล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคือใคร

ล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คือ “ผู้ประกอบอาชีพเป็นล่ามแนะนำ (ติดตามชาวต่างประเทศ และแนะนำการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาต่างประเทศ) และรับค่าตอบแทน” ในท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเป็นอย่างดี เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้น ๆ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” โดยผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง * ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครเพิ่ม

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และอื่น ๆ

สำหรับแบบฟอร์มการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดอิวาเตะ และอื่น ๆ โปรดดูได้ที่ จังหวัดอิวาเตะ - ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และอื่น ๆ (เว็บไซต์จังหวัดอิวาเตะ)

การขอดูทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

สามารถขอดูทะเบียนล่ามมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่อยู่ในทะเบียนของจังหวัดอิวาเตะได้ สถานที่ขอดู คือ กองท่องเที่ยวและการส่งเสริม (สำนักงานจังหวัดอิวาเตะ ชั้น 2) โปรดแสดงเอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารอื่น ๆ

ล่ามมัคคุเทศก์ ค้นหา

มิวาโกะ โอโมโตะ

มิวาโกะ โอโมโตะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาจีน

โทชิยะ โอซาวะ

โทชิยะ โอซาวะ

ทั่วประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคโทโฮคุ

ภาษาอังกฤษ

โนริโกะ อูเอดาเตะ

โนริโกะ อูเอดาเตะ

เมืองโมริโอกะ, ถ้ำอิวาอิซูมิ ริวเซ็นโด, ฮิราอิซูมิ

ภาษาอังกฤษ

ยูโกะ โอคาเบะ

อิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ยาสุทามิ อิวาบูจิ

ยาสุทามิ อิวาบูจิ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ริกะ ทาเคซาว่า

เมืองโมริโอกะ/ฮิระอิซูมิ

ภาษาอังกฤษ

คุมิโกะ ชิบะ

คุมิโกะ ชิบะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ทาคาโกะ ชิบะ

ภาษาอังกฤษ

อิจิโระ ฟูได

เมืองฮานามากิ

ภาษาอังกฤษ

จุนโกะ โฮโซยะ

จุนโกะ โฮโซยะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

โคเฮ คาชิวาฮา

โคเฮ คาชิวาฮา

ทั่วประเทศ

ภาษาอังกฤษ

โยชิโกะ มุไร

โยชิโกะ มุไร

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาจีน

ไปทาคาฮาชิกันเถอะ

ไปทาคาฮาชิกันเถอะ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

นาโอโกะ โอฮาระ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ซานาเอะ คุมาโมโตะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

เรียว มุราตะ

จังหวัดอิวาเตะทั่วไป

ภาษาจีน

มิซูสุ โอดะ

ภาษาเกาหลี

คาซึโกะ อาเบะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ฟุมิอากิ คนโนะ

ฟุมิอากิ คนโนะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

เฉิน อากาเนะ

ทั่วประเทศ

ภาษาจีน

ฮารุกะ ไซโตะ

ฮารุกะ ไซโตะ

โทโฮคุ

ภาษาเกาหลี

ยูโกะ คาวาดะ

ยูโกะ คาวาดะ

ทั่วประเทศ

ภาษาอังกฤษ

อัตสึโกะ คิคุจิ

ฮิระอิซูมิ

ภาษาอังกฤษ

คาซุอิจิโระ ซาซากิ

คาซุอิจิโระ ซาซากิ

ทั่วประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ฮิโรโกะ โอกาวะ

ฮิโรโกะ โอกาวะ

จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ยูโกะ นากายามะ

ยูโกะ นากายามะ

ทั่วประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ยูมิ ยอกไคจิ

ยูมิ ยอกไคจิ

ทางใต้ของจังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

อิซาโอะ มิอุระ

จังหวัดอิวาเตะ เมืองโมริโอกะ

ภาษาอังกฤษ

โทชิอากิ ชิบะ

โทชิอากิ ชิบะ

ฮิระอิซูมิ จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาเยอรมัน

โนริโกะ ทาคาฮาชิ

โนริโกะ ทาคาฮาชิ

โทโฮคุ/โตเกียว

ภาษาจีน

เซอิจิ โฮโซดะ

เซอิจิ โฮโซดะ

โทโฮคุตอนเหนือ

ภาษาเกาหลี

นาโอมิ มัตสึอุระ

ทางใต้ของจังหวัดอาคิตะ/จังหวัดอิวาเตะ

ภาษาอังกฤษ

ซึกิเอะ โอคามูระ

อิวาเตะ, คานากาว่า

ภาษาจีน

ยูกิ ยาเอกาชิ

ทั้งจังหวัดอิวาเตะ

ภาษาเยอรมัน

ซาชิโกะ อิโนะอุเอะ

ทั่วประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ชิคาโกะ ซาวากุจิ

โมริโอกะ, ฮิราอิซูมิ

ภาษาอังกฤษ

อุราระ อาซาอิ

อุราระ อาซาอิ

จังหวัดอิวาเตะและอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ

ยูโกะ ซายามะ

ยูโกะ ซายามะ

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอิวาเตะ อาโอโมริ อาคิตะ มิยางิ

ภาษาอังกฤษ

ฮิโรสึกุ ฮาทาเคยามะ

ฮิโรสึกุ ฮาทาเคยามะ

ทั่วประเทศ (โดยเฉพาะอิวาเตะ, อาคิตะ, อาโอโมริ)

ภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวนานาชาติ กองท่องเที่ยวและการส่งเสริม ฝ่ายพาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน และการท่องเที่ยว จังหวัดอิวาเตะ

10-1 Uchimaru,
Morioka-shi, Iwate-ken 020-8570
TEL:019-629-5573
FAX:019-623-2510
E-mail:AE0006@pref.iwate.jp