ซาชิโกะ อิโนะอุเอะ

ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ
พื้นที่ที่ให้บริการได้
ทั่วประเทศ
สมัครได้ที่ไหน
สำนักเลขาธิการสมาคมล่ามและมัคคุเทศก์อิวาเตะ ฮิราอิซูมิ
〒029-4102
ภายในศูนย์ข้อมูลเมือง 208 ฮานาทาเตะ ฮิราอิซูมิ-โช นิชิอิวาอิ-กุน จังหวัดอิวาเตะ
เวลาทำการของแผนกต้อนรับ 9:00-16:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
หมายเลขโทรศัพท์
0191-46-5710
Fax Number
0191-46-3518
ซาชิโกะ อิโนะอุเอะ

สาขาที่ถนัด

“สถานที่ทางประวัติศาสตร์อันโด่งดัง”
“วัฒนธรรมดั้งเดิม”
"ธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ"
"ประวัติศาสตร์/วรรณกรรม"