การเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

นโยบายการเชื่อมโยงลิงก์

โดยหลักการแล้ว สามารถเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ได้ตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจะทำการเชื่อมโยงลิงก์ โปรดส่ง URL ของคุณ ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่ดำเนินการเว็บไซต์นั้น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และระยะเวลาการตั้งค่าเชื่อมโยงลิงก์ไปที่ info@iwatetabi.jp และขอปฏิเสธการเชื่อมโยงลิงก์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม
  2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวโยงกับการก่ออาชญากรรม
  3. เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ฯลฯ
  4. เว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว หรืออื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ฯลฯ
  5. เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
  6. เว็บไซต์ที่หมิ่นประมาทว่าร้ายบุคคลที่สาม ฯลฯ
  7. เว็บไซต์ที่เป็นการรณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง การรณรงค์การเลือกตั้ง หรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน และเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทางการเมือง
  8. เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

แบนเนอร์ลิงก์

เมื่อจะใช้แบนเนอร์ ขอให้ใช้แบนเนอร์ทางด้านล่าง