ซานาเอะ คุมาโมโตะ

ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ
พื้นที่ที่ให้บริการได้
จังหวัดอิวาเตะ
Fax Number
019-694-2950
ซานาเอะ คุมาโมโตะ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ ฯลฯ

2552

ข้อความ (ประชาสัมพันธ์ตัวเอง)

ผ่านการรับรองไกด์ล่ามในพื้นที่จำกัดของจังหวัดอิวาเตะ

สาขาที่ถนัด

เราอยากจะแนะนำธรรมชาติอันงดงามและวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอิวาเตะ โปรดมาที่ยูโทเปีย "อิฮาตอฟ"