โอชู วัน เลิฟ เฟสต้า

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

กลางเดือนกันยายน 2024

Oshu One Love Festa เป็นงานที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2009 โดยมี Esashi Junior Chamber เป็นศูนย์กลาง และคำสำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองคือ "การเชื่อมต่อ" และ "แรงบันดาลใจ" และแนวคิด "การสร้างเมืองของเราเอง" กิจกรรมต่างๆ เช่น โคมลอย การประดับไฟจากขวดพลาสติก และการประกวดชุดยูกาตะจะทำให้เทศกาลนี้น่าตื่นเต้น

สถานที่จัดงาน
86-1 โอนามารุ, เอซาชิ อิวายาโดะ, เมืองโอชู, จังหวัดอิวาเตะ (อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ)
เวลาจัดงาน
กลางเดือนกันยายน 2024
*12:00-20:30 น
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการบริหารโครงการ Oshu One Love Festa
เบอร์โทรศัพท์ 080-1838-4063
หมายเลขแฟกซ์ 0197-35-2506
อื่น ๆ
ค่าตั๋ว
ผู้ใหญ่: 400 เยน นักเรียนมัธยมปลาย: 250 เยน นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 150 เยน

ดูเพิ่มเติม