บริษัท เด็นโซ่ “ข่าวฤดูร้อน ~ เทศกาลไล่แมลง ~”

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

เราเดินไปตามสันเขาพร้อมชูธงรูปม้าที่ขอบนาข้าว อีกทั้งยังมีความหมายในการป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามาในนาข้าวด้วย

สถานที่จัดงาน
6-5-1 สึจิบุจิ สึจิบุจิโจ เมืองโทโนะ
เวลาจัดงาน
ปลายเดือนกรกฎาคม 2024
ปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประชุม 9.00 น. (เริ่ม 9.30 น.)
ติดต่อสอบถาม
สวนประเพณี
หมายเลขโทรศัพท์ 0198-62-8655 แฟกซ์ 0198-62-0164
อื่น ๆ
*ไม่จำเป็นต้องจอง เข้าร่วมฟรี

ดูเพิ่มเติม