ภูเขาฮาราได

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ระดับความสูง: 894.7ม. ยอดเขาที่ราบเรียบเหนือ-ใต้มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฮิคามิและมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออก ภูเขาโอโมริและภูเขามูโรเนะที่ชายแดนจังหวัดมิยางิทางทิศใต้ และภูเขาของอุทยานแห่งชาติคุริโคมะกึ่งอุทยานแห่งชาติทางทิศตะวันตกใน ระยะทาง.

ที่ตั้ง
〒029-0711 โอฮาระ ชิบูย่า, ไดโตะโช, เมืองอิจิโนะเซกิ, จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ: แผนกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไดโตะเมืองอิจิโนะเซกิ

หมายเลขโทรศัพท์: 0191-72-2111

หมายเลขแฟกซ์: 0191-72-2222

ดูเพิ่มเติม