ถนนจักรยานคิตะคามิ-ฮานามากิออนเซ็น

เมืองฮานามากิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

เส้นทางปั่นจักรยานระยะทางรวม 26 กม. จากพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในเมืองคิตาคามิถึงฮานามากิออนเซ็น เมื่อผ่านเมืองฮานามากิ คุณจะเพลิดเพลินไปกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปยังฮานามากิออนเซ็น

ที่อยู่
025-0000 เมืองคิตะคามิ เทนโชจิ เมืองฮานามากิ จังหวัดอิวาเตะ ~ 18.7 กม. ~ ทางออกทิศตะวันตกของสถานีฮานามากิ ~ 7.3 กม. ~ ฮานามากิออนเซ็น
ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมภูมิภาคฮานามากิ ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 0198-22-4971

ดูเพิ่มเติม