ชายหาดสึกิฮามะ

หมู่บ้านทาโนฮาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ชายหาดเปิดในปี 2561

ที่อยู่
หมู่บ้านทาโนฮาตะ
ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านทานาฮาตะ 0194-34-2111

ดูเพิ่มเติม