ชายหาดเนฮามะ

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
เมืองคามาอิชิ
ติดต่อสอบถาม
แผนกการค้าและการท่องเที่ยวเมืองคามาอิชิ 0193-27-8421

ดูเพิ่มเติม