หาดอายาริ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
ชิราฮามะ, อายาริ, ซันริคุโจ, เมืองโอฟุนาโตะ
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโอฟุนาโตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-27-3111

ดูเพิ่มเติม