ย้ายเทศกาลทานาบาตะ

เมืองริคุเซ็นทากาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี

ขบวนแห่ที่ประดับประดาจะถูกแห่ไปทั่วเมืองตามจังหวะดนตรีที่มีชีวิตชีวา ในตอนกลางคืน เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน การตกแต่งบนเกี้ยวจะเปลี่ยนไปและแสงไฟจะสว่างขึ้น ทำให้เป็นเทศกาลทานาบาตะที่ตระการตา ซึ่งเทศกาลทานาบาตะแต่ละเทศกาลจะแข่งขันกันอย่างงดงาม

สถานที่จัดงาน
029-2205 เมือง Rikuzentakata เขต Abasse Takata
เวลาจัดงาน
วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
สมาคมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เมืองริคุเซนทาคาตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-54-5011
หมายเลขแฟกซ์ 0192-54-5011

ดูเพิ่มเติม