เทศกาลประจำปีศาลเจ้าคุโนเฮะ

หมู่บ้านคุโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ศาลเจ้าคุโนเฮะยังเป็นผู้พิทักษ์ทั่วไปของหมู่บ้านคุโนเฮะ และเป็นที่รู้จักในฐานะศาลเจ้าที่ซึ่งตระกูลคุโนเฮะรุ่นต่อๆ มาได้สวดภาวนาเพื่อชัยชนะในการต่อสู้ เป็นที่ตั้งของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมมากมายที่หมู่บ้านกำหนด เช่น รูปปั้นพุทธสององค์ ดาบเกี่ยวกับคำปฏิญาณ ภาพวาดโคลน และแผ่นสันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายมาซาซาเนะ

สถานที่จัดงาน
หมู่บ้านคุโนเฮะ เขตคุโนะเฮะ (ศาลเจ้าคุโนเฮะ)
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานศาลเจ้าคุโนเฮะ หมายเลขโทรศัพท์ 0195-42-3672

ดูเพิ่มเติม