เทศกาล Chugu Chagu Umako Fureai ในเมืองทากิซาว่า

เมืองทากิซาวะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ต้นเดือนมิถุนายน 2024

Chugu Chagu Umako no Sato ในเมืองทากิซาวะ มีแผงขายของต่างๆ เช่น การปฏิสัมพันธ์กับม้า นิทรรศการโปสเตอร์ Chugu Chagu Umako ศิลปะการแสดงท้องถิ่น การจำหน่ายของที่ระลึก และรถจัดเลี้ยง

สถานที่จัดงาน
1-15 ชิโมไก, ทากิซาวะ 020-0665
เวลาจัดงาน
ต้นเดือนมิถุนายน 2024
ติดต่อสอบถาม
สมาคมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เมืองทากิซาวะ (สมาคมรวมทั่วไป) หมายเลขโทรศัพท์ 019-601-6327 หมายเลขแฟกซ์ 019-601-6328
อื่น ๆ
*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่

ดูเพิ่มเติม