การเปิดภูเขาฮาจิมันไต

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

พิธีประกาศฤดูใบไม้ผลิในฮาจิมันไต เราขออธิษฐานเพื่อความปลอดภัยของนักปีนเขาและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูปีนเขา

สถานที่จัดงาน
เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7305 (บ้านพักการประชุมสุดยอดฮาจิมันไต)
ติดต่อสอบถาม
แผนกการค้าและการท่องเที่ยวเมืองฮาจิมันไต หมายเลขโทรศัพท์ 0195-74-2111 หมายเลขแฟกซ์ 0195-74-2102

ดูเพิ่มเติม