เทศกาลป้องกันอัคคีภัยคาเนกาซากิ

ตำบลคาเนงาซากิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 4/2024/4/3

*รายละเอียดสำหรับปี 2024 จะประกาศในภายหลัง แผงขายดนตรีหรูหราและศาลเจ้าเคลื่อนที่จะแห่ไปทั่วเมือง (ภายในเขตเมือง)

สถานที่จัดงาน
ออกเดินทางจากศาลเจ้าคาเนกาซากิ ถนนฮมมาจิ ฯลฯ
เวลาจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 4/2024/4/3
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ศาลเจ้าคาเนกาซากิ 0197-42-3454

ดูเพิ่มเติม