เทศกาลโอฮาระดารุมะ

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

15 สิงหาคม

ในคืนวันที่ 15 สิงหาคม คนหนุ่มสาวที่จะจัดพิธีบรรลุนิติภาวะในปีหน้าจะถือตุ๊กตาดารุมะขนาดจัมโบ้ทำมือและแห่ไปรอบเมืองเพื่อสวดภาวนาขอให้มีสุขภาพที่ดี จากนั้นจึงเผาตุ๊กตาเหล่านั้นที่ก้นแม่น้ำ
*เนื่องจากงานถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เยาวชนอายุ 21 และ 22 ปีจะเข้าร่วมในปี 2025

สถานที่จัดงาน
ถนนช้อปปิ้งโอฮาระ ไดโตะโจ เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ 029-0711
เวลาจัดงาน
วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 19.00-21.00 น
ติดต่อสอบถาม
สำนักเลขาธิการเทศกาลโอฮาระดารุมะ (ศูนย์ชุมชนโอฮาระ)
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-72-2282

ดูเพิ่มเติม