ความตายของทาคุโบกุ

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

*รายละเอียดสำหรับปี 2024 จะประกาศในภายหลัง
ในวันครบรอบการเสียชีวิตของทาคุโบกุ อิชิกาวะ มีการจัดพิธีรำลึกที่โฮโตคุจิ ซึ่งเป็นวัดที่เชื่อมต่อกับทาคุโบกุ

สถานที่จัดงาน
〒028-4132
วัดโฮโตคุจิ 2-1 ชิบุมิน เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
เวลาจัดงาน
วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อิชิคาวะ ทาคุโบกุ
เบอร์โทรศัพท์ 019-683-2315
หมายเลขแฟกซ์ 019-683-3119

ดูเพิ่มเติม