มิอุรายะ เรียวกัง

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
12-1 นานูคามาจิ อุระ เขตมาเอซาวะ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
5
จำนวนคนที่รับได้
12
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-56-5809
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม