โรงแรมแปซิฟิก โมริโอกะ

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
1-13-55 ชูโอโดริ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
110
จำนวนคนที่รับได้
112
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 019-625-3000
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม