อาร์แอนด์บี โมริโอกะ เอกิมาเอะ

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
9-4 โมริโอกะเอกิมาเอะ-โดริ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
216
จำนวนคนที่รับได้
216
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 019-653-3838
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม