มินชูกุ เทนไดโซะ

เมืองนิโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
11 มัตสึโอกะ, โจโบจิ-โช, เมืองนิโนเฮะ
จำนวนห้องพัก
6
จำนวนคนที่รับได้
35
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-38-2139
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม